przedmiot działalności

* badanie sprawozdań finansowych
* usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, nadzór
* ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
* doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
* doradztwo księgowe
* opacowania polityki rachunkowości
* obsługa księgowa firm w upadłości